Advanced
Automotive
Electronics

HEADOFFICE


 • Elprosys Sp. z o.o.  ul. Tarnogórska 140
  44-102 Gliwice
  Polska
  tel: +48323012301
  fax: +48323012302
  office@elprosys.com
 • Company data  KRS 0000137564 przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział X Gospodarczy
  NIP 648-24-29-608
  Regon: 277920881
  NIP EU: PL6482429608
  Wysokość kapitału zakładowego 700.000 PLN

  WEEE DE 52233976
  LUCID-No: DE3511288480387
  WEEE: FR 032489_05W0VZ
  Packaging: FR220770_01HOID
  BDO: 000002945
  BDO 000002945
  KRS 0000137564 przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział X Gospodarczy
 • Bank account

  Bank Pekao S.A. I Oddział w Gliwicach
  Adres:  ul. Gen. L. Berbeckiego 4
  Tel: +48 32 330-66-15
  Fax: +48 32 330-66-16

  PL 71 1240 1343 1111 0010 0272 3656 (in PLN)
  PL 46 1240 1343 1978 0010 1669 4540 (in Euro)
  PL 51 1240 1343 1787 0010 1669 4494 (in USD)
  SWIFT: PKOPPLPW
  Bank Sort Code: 12401343
  Account ID: 1978001016694540
VIRTUAL WALK
image/svg+xml